FAQ

JAK SI MÁM NAPLÁNOVAT NÁVŠTĚVU SERVISU?

Plánování servisní návštěvy můžete provést prostřednictvím telefonu, kontaktním formulářem nebo osobně.

Připravte si otázky, případně definujte, jaké servisní úkony chcete provést.

Pro naplánování servisního úkonu je potřeba znát registrační značku vozu, jeho VIN a aktuální stav kilometrů.

Kde hledat VIN:

V případě, že je vůz vlastněn třetí stranou (např. leasingová společnost), sdělte při plánování servisního úkonu i tuto skutečnost. Rozmyslete si i předpokládaný termín, kdy můžete vůz přistavit k provedení servisních úkonů.

V případě, že se chystáte využít nabídky zapůjčení náhradního vozu, pick-up servisu nebo odvozu zdarma v rámci města Brna, je dobré s tímto počítat již při objednávání vozu do servisu. Dejte nám v tom případě vědět předem.

JAK PROBÍHÁ PŘÍJEM VOZŮ DO SERVISU?

K příjmu do servisu je potřeba znát aktuální stav kilometrů vozu a mít s sebou všechny potřebné dokumenty. V případě, že u nás vůz ještě nebyl servisován je to i Osvědčení o technickém průkazu („malý TP“).

Pokud budete řešit pojistnou událost nebo prohlídku na Stanici technické kontroly, je zapotřebí s sebou mít i Technický průkaz („velký TP“). Při příjmu vozu do servisu sdělte servisnímu poradci, který s vámi servisní zakázku bude sepisovat, veškeré vaše požadavky.

Nebojte se popisovat vlastními slovy. Pro plynulost přijímání a vydávání servisních zakázek je důležité dodržet plánované termíny.

V případě, že vám naplánovaný termín již přestal vyhovovat, sdělte to servisnímu poradci nebo slečnám na recepci (telefonicky nebo e-mailem).

CO MÁM DĚLAT V PŘÍPADĚ DOPRAVNÍ NEHODY?

Hlavně nepanikařte a zachovejte chladnou hlavu. Řádně zabezpečte místo dopravní nehody, aby nedošlo k dalším škodám. Zjistěte, zda jsou na místě nehody zranění. Pokud ano, neprodleně zavolejte zdravotnickou pomoc a policii. Pokud je to možné, vždy poskytněte zraněným první pomoc.

V následující případech je vždy nutné volat policii:

  •  došlo ke zranění osob
  • způsobená škoda je vyšší než 100.000 Kč
  • způsobená škoda je nižší než 100.000 Kč, ale nedošlo ke shodě o viníkovi škody
  • vznikla hmotná škoda třetí osobě (např. vůz v majetku leasingové společnosti)

Vyplňte Evropský záznam o dopravní nehodě. V případě, že jej u sebe nemáte, zaznamenejte vzniklou situaci na čistý list papíru. Nezapomeňte na určení viníka škody a podpis dohody o zavinění. Zdokumentujte vzniklou dopravní situaci pomocí fotek, zaznačte stopy dopravní nehody na vozovce a podobně. Teprve potom můžete, vyžaduje-li si to situace, s vozy manipulovat. Důležitá data, které je nutné zaznamenat:

  •  jména a příjmení řidičů havarovaných vozů a svědků dopravní nehody, vč. adres řidičů a telefonického spojení na ně (údaje z občanského průkazu a řidičského průkazu)
  • údaje o vlastnících havarovaných vozů (z „malého TP“)
  • údaje o havarovaných vozech – typ, registrační značka (z „malého TP“)
  • čísla pojistných smluv – ze zelené karty od pojištění vozu, vč. názvu pojišťovny a datu platnosti pojištění

V případě, že jste viníkem dopravní nehody, nahlaste toto vaší pojišťovně, aby mohl být uplatněn nárok poškozeného. Pokud potřebujete jakoukoli asistenci při sepisování Záznamu o dopravní nehodě, volejte asistenční službu vaší pojišťovny, případně požádejte naše servisní poradce.

Pokud je vozidlo nepojízdné, kontaktujte asistenční službu vaší pojišťovny, případně našeho pracovníka pro zajištění odtahu vozu k nám do servisu.

Nejste-li majitelem vozu, nastalou skutečnost vlastníkovi sdělte a nahlaste škodní událost na předmětné pojišťovně. V případě, že se jedná o likvidaci škody z povinného ručení, viníka hlaste PU (pojistnou událost) na pojišťovně viníka. Pokud se jedná o likvidaci škody z vašeho havarijního pojištění, hlaste PU na svojí pojišťovně. Po nahlášení PU vám bude pracovníkem pojišťovny sděleno Číslo škodné události. S tímto ČPU nás již můžete kontaktovat pro objednání opravy vozu.

JAK MÁM ŘEŠIT POJISTNOU UDÁLOST?

Při zadání vozu do servisu je potřeba znát tzv. Číslo pojistné události, které vám sdělí pracovník pojišťovny při hlášení vzniklé škody. Mimo to je potřeba s předáním vozu do servisu zabezpečit i všechny potřebné dokumenty – kopie Technického průkazu („Velký TP“) a kopie řidičského průkazu.

Zbylé potřebné doklady již zajistí váš servisní poradce, záleží na způsobu likvidace vzniklé škody – v případě, že bude pojistné plnění zasláno přímo na náš bankovní účet, bude to i vámi podepsaná plná moc k tomuto úkonu. V tom momentě bude vozidlo vydáno zpět ze servisu až po zaslání krycího dopisu danou pojišťovnou, ve kterém se pojišťovna zavazuje k zaslání pojistného plnění.

JAK NA ZÁRUČNÍ OPRAVU?

Dobu platnosti tovární záruky vozu naleznete ve vaši servisní knížce, případně vám ji sdělí pracovníci servisu. Pro platnost záruky vozu je potřeba jeho pravidelná servisní údržba dle standardů výrobce vozu. Pouze tak může výrobce zabezpečit jeho funkčnost a vyloučit, že důvodem k opravě vozu je jeho závada, ne pouze zanedbaná údržba.

Každý vůz má předepsané servisní intervaly. Pokud tyto servisní intervaly zanedbáte (najedete více kilometrů, než je předepsáno; na servisní prohlídku se neodstavíte vůbec), můžete tovární záruku na vůz ztratit.

Pravidelný servis dle standardů výrobce však doporučujeme dodržovat i po ukončení záruční lhůty, jsou typy poruch, na které lze použít tzv. kulance (oprava, na které finančně participuje autorizovaný servis), nicméně podmínkou je pravidelný servis, řádně zaznačený v servisní knížce (byť elektronické).

CO JE TO PŘEDPLACENÝ SERVIS ŠKODA?

Škoda Předplacený servis je doplňkovou službou, která vám kryje náklady spojené s předepsanou údržbou vozidla. V závislosti na zvolené variantě máte při jakémkoli způsobu financování předplaceny servisní prohlídky, výměny oleje a filtrů nebo i výměnu dílů podléhajících běžnému opotřebení.

Předplacený servis je dostupný pro retailové i fleetové zákazníky na všechny modely vozů Škoda. Službu si lze pořídit na 5 let nebo do zvoleného nájezdu 60 000 km, 100 000 km a 150 000 km.

Platí případ, který nastane dříve (např. najetí maximálních kilometrů už za tři roky).

Kompletní seznam všech úkonů Škoda předplaceného servisu naleznete v Produktových podmínkách. Tuto službu společně se Škoda Auto zajištuje společnost Škoda Financial Services.

JAK SI USKLADNIT PNEUMATIKY

Také vás obtěžuje každoroční převážení pneumatik či kompletních kol a jejich uskladňování tam, kde je zrovna místo?

O vaše pneumatiky se postaráme s náležitou péčí. Po přezutí je očistíme, což je důležité zvlášť po zimních měsících a uskladníme je v teple a suchu. Při přezouvání přeměříme hloubku vzorku pneumatiky a zkontrolujeme její stav.

Nedělejte si zbytečnou starost s pneumatikami.